Актан Рыскелдиев
@aktan_ryskeldiyev
Актан Рыскелдиев

Подписчики: 996695
Посты: 542
Подписки: 60
📝 @1.1studio 🎤 @1.1events 📺 @koshuna_tv 🎭 #ЭркеСары 🔈 @bloggersmedia.pro Реклама же сунуш болсо: 👉 Direct же 0700299099 _ YouTube каналым👇
https://www.youtube.com/channel/UCxMxPCqeoGEL9wtyTsMBKVQ


 
Загрузка...
сортировать по: лайкам | комментариям | просмотрам | дате публикации
3637   30
05.03.2020 Frunze, Bishkek, Kyrgyzstan
@polygon.kg 👈 сонун китеп дүкөнү! Китеп жөнүндө: 1. М. Горький төрт миң сөздү бир минута ылдамдыкта окуган. 2. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуучу. 3. Т. Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги тексти эстеп калчу. Ал ыкылас коюп, ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн. 4. Ыкчам окуганда караганда жай окуганда көз тез чарчайт. 5. Адамдардын 95% өтө жай окушат - минутасына 180–220 сөз окушат. 6. Көптөгөн окурмандар сексенинчи бетке чейин окугандан кийин кызыгы кете баштайт. 7. Бир саат окугандан кийин 57 мүнөткө келгенде адамдын көзү чарчай баштайт, ага чейин тынч гана абалда болот. 8. Бальзак жарым саатта эки жүз барак окуган. 9. Китеп окуганда көздөр ар кайсы тамгаларды карап жатып,ар түрдүү элестерди көрөт. Бирок, аларды мээ бир сүрөткө бириктирет. 10. Э. Гаон өзү окуган 2500 китепти так жатка айтып берчү. 11. Орточо китеп окуу тажрыйбасы бар адам китеп окуганда 12-16 сабына келгенде бир тыныгуу жасайт, ыкчам окугандар 2-4 сапта бир тыныгат. 12. Н.А. Рубакин 250 миң китеп окуган. 13. Мектеп окуучулары бир сап окуганда 20 регрессивдүү кыймыл жасашат, ал эми студенттер -15 14. Наполеон бир минутада эки миң сөз ылдамдыкта окуган. 15. Адам китеп окуп жатканда көздөрү ар тарапты карай берет.
Загрузка...